બલાર્ક સેવા સમિતિ ની નવીનતમ વેબસાઈટ આપ સહુ ને ઉપયોગી નીવડશે એવી અભિલાષા સાથે ... સર્વે બલાર્ક-બંધુઓનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ....

બાલાર્ક - બંધુઓ ને વિનંતી

સર્વે બાલાર્ક જ્ઞાતિ - બંધુઓ ને વિનંતી  છે કે આપ ના સભ્યપદની વિગતો ની અવારનવાર ચકાસણી કરી .. તમામ માહિતી યથા યોગ્ય રહે તે માટે ની દરકાર લેવી. કોઈ પણ વિગત માં ફેરફાર માટે સંપર્ક કરો.

બાલાર્ક પત્રિકા

બાલાર્ક પત્રિકા ના તમામ અંકો તબક્કાવાર અહી "ઓનલાઇન" પ્રસ્તુત કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ વેબસાઈટ ની મુલાકાત નિયમિત પ્રમાણે લેતા રહી આપ આ સેવા નો લાભ લેતા રેહશો એવી આશા રાખીએ છીએ.

વસ્તી પત્રક વિષે

બાલાર્ક જ્ઞાતિ ના સમગ્ર પરિજનો ને વિનંતી છે કે "વસ્તી પત્રક" માં આપના પરિવાર ની માહિતી અચૂક પણે આપો અને આ માહિતી ને ઉપયોગી બનાવવા માટે મદદરૂપ બનો . વસ્તી પત્રક માં સુધારા માટે તુરંત સંપર્ક કરો.

આપ નો અભિપ્રાય

આપનો અમૂલ્ય અભિપ્રાય અમને મોકલતા રહો .. આપના સૂચનો આ વેબસાઈટ ને વધુ ને વધુ ઉપયોગી બનાવવામાં અમને મદદરૂપ રેહશે. જ્ઞાતિ ના અન્ય વિકાસ કાર્યો ની જાણકારી પણ આપ અહી થી મેળવી શકો છો.

કપડવંજ વસ્તીપત્રક ડીજીટલ ૧૫ જુન ૨૦૨૨

કપડવંજ ડીજીટલ વસ્તીપત્રક ૧૫  જુન ૨૦૨૨ 

06th Jun 2022
BALARK PARICHAY VOLUME -44 MAY 2022

BALARK PARICHAY VOLUME -44 MAY 2022

BALARK PARICHAY VOLUME -44 MAY 2022 

બાલાર્ક પરિવાર ડિજીટલ વસ્તીપત્રક સુધારા આવૃતિ ૪-2, ૨૧-મે-૨૦૨૨

બાલાર્ક પરિવાર ડિજીટલ વસ્તીપત્રક સુધારા આવૃતિ ૪-2, ૨૧-મે-૨૦૨૨.pdf

29th May 2022
BALARK PARICHAY VOLUME 43 APRIL 2022

BALARK PARICHAY VOLUME 43 APRIL 2022

BALARK PARICHAY VOLUME 43 

05th Apr 2022
BALARK PARICHAY VOLUME -42 MARCH 2022

BALARK PARICHAY VOLUME -42 MARCH 2022

BALARK PARICHAY VOLUME -42 

05th Apr 2022
BALARK PARICHAY VOLUME 41 FEBRUARY 2022

BALARK PARICHAY VOLUME 41 FEBRUARY 2022

BALARK PARICHAY VOLUME 41 

05th Apr 2022
BALARK PARICHAY VOLUME -40 JANYUARY 2022

BALARK PARICHAY VOLUME -40 JANYUARY 2022

BALARK PARICHAY VOLUM 40

18th Jan 2022
BALARK PARICHAY VOLUME -39

BALARK PARICHAY VOLUME -39

BALARK PARICHAY VOLUME -39

18th Jan 2022
BALARK PARICHAY VOLUME -38

BALARK PARICHAY VOLUME -38

BALARK PARICHAY VOLUME -38

22nd Oct 2021
BALARK GAURAV VOLUME -57 OCTOBER 2021

BALARK GAURAV VOLUME -57 OCTOBER 2021

BALARK GAURAV VOLUME 57

Pages:1234567...15»