બલાર્ક સેવા સમિતિ ની નવીનતમ વેબસાઈટ આપ સહુ ને ઉપયોગી નીવડશે એવી અભિલાષા સાથે ... સર્વે બલાર્ક-બંધુઓનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ....

બાલાર્ક - બંધુઓ ને વિનંતી

સર્વે બાલાર્ક જ્ઞાતિ - બંધુઓ ને વિનંતી  છે કે આપ ના સભ્યપદની વિગતો ની અવારનવાર ચકાસણી કરી .. તમામ માહિતી યથા યોગ્ય રહે તે માટે ની દરકાર લેવી. કોઈ પણ વિગત માં ફેરફાર માટે સંપર્ક કરો.

બાલાર્ક પત્રિકા

બાલાર્ક પત્રિકા ના તમામ અંકો તબક્કાવાર અહી "ઓનલાઇન" પ્રસ્તુત કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ વેબસાઈટ ની મુલાકાત નિયમિત પ્રમાણે લેતા રહી આપ આ સેવા નો લાભ લેતા રેહશો એવી આશા રાખીએ છીએ.

વસ્તી પત્રક વિષે

બાલાર્ક જ્ઞાતિ ના સમગ્ર પરિજનો ને વિનંતી છે કે "વસ્તી પત્રક" માં આપના પરિવાર ની માહિતી અચૂક પણે આપો અને આ માહિતી ને ઉપયોગી બનાવવા માટે મદદરૂપ બનો . વસ્તી પત્રક માં સુધારા માટે તુરંત સંપર્ક કરો.

આપ નો અભિપ્રાય

આપનો અમૂલ્ય અભિપ્રાય અમને મોકલતા રહો .. આપના સૂચનો આ વેબસાઈટ ને વધુ ને વધુ ઉપયોગી બનાવવામાં અમને મદદરૂપ રેહશે. જ્ઞાતિ ના અન્ય વિકાસ કાર્યો ની જાણકારી પણ આપ અહી થી મેળવી શકો છો.

23rd Dec 2023
BALARK PARICHAY VOLUME -61 OCTOBER 2023

BALARK PARICHAY VOLUME -61 OCTOBER 2023

14th Oct 2023
BALARK PARICHAY VOLUME- 60 SEPTEMBER 2023

BALARK PARICHAY VOLUME- 60 SEPTEMBER 2023

BALARK PARICHAY VOLUME- 60 SEPTEMBER 2023

HAVADA TRUST LAND RECORD

HAVADA TRUST LAND RECORD 

22nd Sep 2023
BALARK PRARTHANA POTHI  BY HARISH VYAS

BALARK PRARTHANA POTHI BY HARISH VYAS

BALARK PRARTHANA POTHI BY HARISH VYAS 

22nd Sep 2023
BALLARY PARICHAY VOLUME -59 AUGUST 2023

BALLARY PARICHAY VOLUME -59 AUGUST 2023

BALARK PARICHAY VOLUME -59 AUGUST 2023

07th Aug 2023
BALARK PARICHAY VOLUME -58 JULY  2023

BALARK PARICHAY VOLUME -58 JULY 2023

BALARK PARICHAY VOLUME -58 JULY 2023

07th Aug 2023
BALARK PARICHAY VOLUME -57 JUNE 2023

BALARK PARICHAY VOLUME -57 JUNE 2023

BALARK PARICHAY VOLUME -57 JUNE 2023

13th Jun 2023
BALARK PARICHAY VOLUME 56 MAY 2023

BALARK PARICHAY VOLUME 56 MAY 2023

BALARK PARICHAY VOLUME – 56 MAY 2023

13th Jun 2023
BALARK PARICHAY VOLUME -55 APRIL   2023

BALARK PARICHAY VOLUME -55 APRIL 2023

BALARK PARICHAY VOLUME -55 APRIL   2023 

13th Jun 2023
BALARK PARICHAY VOLUME -54 MARCH 2023

BALARK PARICHAY VOLUME -54 MARCH 2023

BALARK PARICHAY VOLUME -54  MARCH 2023

Pages:1234567...17»